Management & bedrijf

Cloud SLA € 51,45
Cloud SLA

More and more organisations choose to replace traditional ICT services by cloud services. . With the arrival of cloud services, this seems to be much simpler at first, but soon the hard questions come up like data ownership, information links an security.More and more organisations choose to replace traditional ICT services by cloud services. Setting up effective SLA’s for traditional ICT services is a real challenge for many organisations. With the arrival of cloud services, this seems to be much simpler at first, but soon the hard questions come up like data ownership, information links an security. This book describes what cloud services are. The risks involved in entering into contracts and SLA’s are discussed. Based on a long list of risks and countermeasures, this book also provide recommendations for the design and content of the various service level management documents for cloud services. This books first defines cloud and then describes various aspects like cloud patterns and the role of a cloud broker. The core of the book is the discussions of contract aspects, service documents, service design, risks, SLA’s and cloud governance. In order to allow readers to get started with Cloud SLA’s, the book also includes checklist of the following documents: Underpinning Contracts (UC), Service Level Agreement (SLA), Document Financial Agreement (DFA), Document Agreement and Procedus (DAP), External SpecSheets (ESS) and Internal Specsheets (ISS).

Technologie en Tulpen € 29,50
Technologie en Tulpen

Waarom speelt Nederland een centrale rol in de wereldwijde productie, verkoop en distributie van bloemen? Hoe zorgen kunstmatige intelligentie (AI), complexe algoritmen en moderne distributiesystemen ervoor dat verse bloemen snel hun bestemming bereiken? Wat kunnen andere sectoren leren van deze snelle manier van zaken doen? Dit zeer informatieve boek laat lezers kennismaken met de wereldwijde bloemenhandel en belicht de verrassende factoren die de Nederlanders hielpen om wereldleiders te worden op de bloemenmarkten. Het boek onthult de complexiteit van de bloemenmarkten om op wereldschaal verse bloemen te produceren, te transporteren en af te leveren. Daarnaast wordt onderzocht hoe informatievoordeel wordt gecreëerd door zaken te combineren met technologie, van gerobotiseerde kassen tot het gebruik van AI-gestuurde algoritmen voor de productie en distributie van bloemen. Tot slot presenteert het boek lessen die zijn geleerd met betrekking tot de circulaire en digitale transformatie van de bloemenhandel en markten om duurzame waarde voor klanten te leveren.

Van 0 naar 10.000 klanten € 24,95
Van 0 naar 10.000 klanten

Een zeer praktisch en makkelijk te lezen groeiboek voor ondernemers. Jeroen Tokmetzis, eigenaar van We love oldtimers ________________ * Hoe kan je, stap voor stap, gaan leven van je onderneming? * Hoe schaal je op voor meer groei en tijd? Hoe word je ‘business owner’? * Hoe overwin je worstelingen, twijfels en tegenslagen? ________________ De goedkoopste lessen zijn leren van andermans fouten. Jeroen weet je op een pakkende manier mee te nemen in de praktische lessen die hij geleerd heeft zodat jij eenvoudiger je doel kunt bereiken. Gijs Meuleman, eigenaar van Sensorfy en Meuleman Investments Met Jeroen’s persoonlijke aanpak en begeleiding kan ik voor veel meer mensen van waardevolle betekenis zijn. En binnen één jaar leef ik als ondernemer van mijn eigen schrijfcoachingspraktijk. Daar ben ik hem ontzettend dankbaar voor! Perdiep Ramesar, Ondernemer/eigenaar en schrijfcoach van Perdiep.nl. Je onderneming groeien/opschalen is een vak apart. Jeroen heeft mij daar fantastisch bij geholpen. Wat je in dit boek leest, kun je direct toepassen. Geen suffe strategieën, maar hands-on tips. Veel leesplezier! Sem Zijlstra, CEO Alphabet Group (DRIIVN, Boest & Cowboys) ________________ Hoe word je een succesvol ondernemer? Wat jouw definitie van succes ook is, in dit boek lees je het antwoord. Of je nu op weg bent naar de eerste tien klanten of dat je wilt opschalen voor meer tijd en groei, dit boek maakt het concreet. Zo groei je vanuit rust en vertrouwen. Meer dan 15 persoonlijke verhalen van ondernemers zoals jijzelf, nemen je mee in de échte ondernemerspraktijk. Hoe hebben zij die tegenslagen, twijfels en worstelingen overwonnen? De meer dan 75 praktische tips kun je direct toepassen. Ze hebben zich bewezen in de praktijk en werken ook voor jou en je onderneming. Ook maakt Jeroen Lampe je op een eerlijke en kwetsbare manier deelgenoot van zijn eigen f*ck-ups en successen. Van twee keer bijna failliet gaan tot het winnen van de Thuiswinkel Awards en de succesvolle verkoop van zijn e-commerce-business. Jeroen Lampe wil maar één ding: jou helpen sneller je persoonlijke ondernemersdoelen te halen. ________________ Bio Jeroen Lampe zit bomvol ondernemers-DNA en is business coach. Hij komt uit een Drents-Friese ondernemersfamilie en heeft verschillende ondernemingen en (corporate) start-ups gehad. Sinds een succesvolle exit doet hij wat hij het liefst doet en al tientallen keren heeft gedaan: strategisch en tactisch sparren met ondernemers zodat ze dan praktisch doorpakken. Meer voor je klanten en jezelf. Hij is de trotse vader van vier kinderen, bourgondiër & health nerd en gelukkig in het groene Huizen.

Keuzegids mbo 2022 € 34,95
Keuzegids mbo 2022

Keuzegids vergelijkt al 30 jaar opleidingen in Nederland op onafhankelijke en kritische wijze. In de Keuzegids mbo 2022 vind je informatie over: • Welke opleidingen je kunt doen in het mbo • Hoe je wordt toegelaten tot een opleiding • Wat studenten vinden van hun opleiding • De baankansen en het salaris na een opleiding • Cijfers over instroom, uitval en afgestudeerden • En nog veel meer… Kijk ook op keuzegids.nl voor de online locatiecheck. Daarin vind je de locaties van alle opleidingen op een rijtje.

Hoppa € 15,00
Hoppa

In dit compacte, zeer nuttige handboek wordt time management behapbaar gemaakt. Wanneer je de 5 principes van HOPPA toepast, krijg je meer rust in je hoofd en meer tijd in je agenda.In een tijd waarin je constant wordt afgeleid is het belangrijker dan ooit om je werk slimmer te organiseren. Maak kennis met HOPPA. Herken je dit? Aan het einde van je werkdag heb je voor je gevoel honderd dingen gedaan, maar niet datgene wat je je had voorgenomen om te doen. Er kwamen weer allerlei appjes, mailtjes, belletjes en verzoeken van collega’s tussendoor. Hierdoor blijf je taken doorschuiven naar de volgende dag en ervaar je constant het gevoel dat je het druk hebt. Je hoofd, agenda en inbox zitten allemaal vol. Wat je wilt is meer rust in het hoofd en meer tijd om die rotklus eens op te pakken. Hiervoor heeft Max Ohlenschlager HOPPA ontwikkeld. Hierbij staan 5 principes centraal: • Hoofd leeg - rust in je hoofd • Overzicht - alles op de juiste plek • Prioriteiten - werken aan het meest belangrijke • Planning - een realistische indeling van je dag en week • Aandacht - omgaan met verstoorders Wanneer je HOPPA toepast maak je optimaal gebruik van je tijd, aandacht en energie. Je krijgt hierdoor meer rust in je hoofd en meer ruimte in je agenda. Mentormax.nl

Het grote deugdenboek voor het onderwijs € 39,50
Het grote deugdenboek voor het onderwijs

Het Grote Deugdenboek voor het onderwijs geeft een heldere uitleg van de vijf strategieën van The Virtues Project™, eenvoudige manieren om actief en bewust aandacht te schenken aan de positieve eigenschappen waarover iedereen beschikt. Het is een must have voor leerkrachten die de positieve basis(houding) zuiver willen leren kennen en toepassen. Hoewel het boek primair gericht is op het basisonderwijs, kan het vanzelfsprekend ook goed gebruikt worden op alle plaatsen waar men te maken heeft met opgroeiende kinderen. Deel één is gewijd aan de vijf strategieën. Deze worden stuk voor stuk toegelicht, ook met praktijkvoorbeelden. Aan het eind van elk hoofdstuk staan activiteiten voor leerlingen en activiteiten voor de hele school. In het tweede deel staan 52 deugden beschreven, volgens een vast patroon, bijvoorbeeld: Wat is geduld? Waarom is geduld belangrijk? Hoe pas je geduld toe? (met aantal herkenbare situaties) Reflectievragen Tekens van succes Activiteiten met de betreffende deugd en citaten The Virtues Project is in 1994 is het door de Verenigde Naties uitgeroepen als beste opvoedprogramma ooit, geschikt voor alle culturen en religies. Het heeft inmiddels z’n weg gevonden naar meer dan 140 landen. Het wordt toegepast in gezinnen, in de kinderopvang, op scholen en in organisaties. De boeken en de kaarten bieden in principe voldoende houvast om met de deugden aan de slag te gaan. Wereldwijd, ook in Nederland en België, geven gecertificeerde Virtues Project Facilitators inspirerende deugdentrainingen die de toepassing van het gedachtegoed gemakkelijker en effectiever maakt. In het boek vind je een link naar de website van de uitgever. Die biedt een pakketje werkbladen aan (een pdf die je kunt downloaden) en andere educatieve materialen en trainingen rondom deugdenonderwijs.

Besturen doe je samen € 31,75
Besturen doe je samen

Alleen als raad, college en gemeentelijke organisatie goede afspraken hebben én samenwerken is goed bestuur mogelijk. Maar hoe doe je dat? Het nieuwe boek ‘Besturen doe je samen’ gaat hier op in.Voor burgers, bedrijven en organisaties is de gemeente de eerste en meest zichtbare overheid. De gemeente raakt vaak direct aan hun belangen. Hoe kom je, te midden van deze maatschappelijke dynamiek, tot goed bestuur? Volgens de auteurs is goed bestuur alleen mogelijk als de raad, het college en de gemeentelijke organisatie tot samenspel komen. De drie actoren hebben ieder een andere rol en verantwoordelijkheid, maar kunnen niet zonder elkaar. Want hoe ga je bijvoorbeeld om met een management dat bestuurlijke taken van het college wil overnemen? Of met raadsleden die het idee hebben dat de organisatie de uitvoering niet snel genoeg ter hand neemt? Aan de hand van voorbeelden en ervaringen uit de praktijk laten de auteurs zien wat wel en niet werkt in dit samenspel. En wat daarbij de rol is van de bestuurlijke driehoek: burgemeester, gemeentesecretaris en griffier. Dit boek geeft handreikingen hoe je samenspel in het gemeentelijke bestuurlijke bestel kunt inrichten, verbeteren én versterken. Want een plezierig lopend samenspel komt alle spelers ten goede, niet in de laatste plaats de inwoners!

Terug aan de top € 27,50
Terug aan de top

Terug aan de top gaat over een fenomeen waar vele organisaties mee te maken krijgen: een crisis van binnenuit, die langzaam het functioneren verslechtert en uiteindelijk de continuïteit bedreigt. Aan de hand van analyses van organisaties als Nissan, het New York Police Department en Philips brengt dit boek in kaart hoe de weg naar de top weer in te slaan. Dit gebeurt hand in hand met een systeem-psychodynamische benadering van organisaties, waarin niet structuren en systemen centraal staan, maar menselijke emoties en onbewuste processen. Zowel uit de praktijk als uit de theorie blijkt dat het niet genoeg is om de bedrijfsprocessen te repareren bij organisaties in problemen, maar juist ook de emotionele schade die is opgelopen te benoemen en aan te pakken. Holistisch leiderschap zorgt voor de juiste mix van doelgerichtheid en empathie die hiervoor nodig is. Op basis van nieuwe studies naar het herstel van ABN AMRO onder Gerrit Zalm en van het ministerie van Veiligheid en Justitie na de ‘Teeven-deal’ wordt in kaart gebracht wat de valkuilen zijn en hoe succes geboekt kan worden met deze nieuwe benadering van organisaties in problemen.

Atlas voor gemeenten 2021 € 65,45
Atlas voor gemeenten 2021

Atlas voor gemeenten 2021 Hoe aantrekkelijk is uw gemeente voor verhuizende huishoudens? Wat is de sociaaleconomische positie van de bevolking in uw gemeente? En hoe hebben deze twee indicatoren zich ontwikkeld in de afgelopen tien jaar? De Atlas voor gemeenten 2021 (verschijningsdatum 17 november 2021) vergelijkt de 50 grootste gemeenten van Nederland op meer dan 50 indicatoren en laat voor veel van die indicatoren ook de ontwikkeling in de tijd zien. Ingedeeld langs de vertrouwde thema’s bevolking, sociaaleconomische positie en woonaantrekkelijkheid bevat deze Atlas een schat aan informatie die inzicht geeft in het wel en wee van gemeenten. Hoe ontwikkelt de bevolking zich als je inzoomt op verschillende leeftijdsklassen en segmenten? Hoe is het gesteld met werkloosheid voor verschillende leeftijdsgroepen en opleidingsniveaus? En welke factoren dragen het meeste bij aan de aantrekkelijkheid van uw gemeente? Is dat de woningvoorraad, het voorzieningenniveau of de veiligheid?

Keuzegids universiteiten 2022 € 34,95
Keuzegids universiteiten 2022

Keuzegids vergelijkt al 30 jaar opleidingen in Nederland op onafhankelijke en kritische wijze. In de Keuzegids universiteiten 2022 vind je dan ook: • Een overzicht van ruim 430 universitaire bachelors in heel Nederland • Studentenoordelen over al deze opleidingen • Informatie over toelatingseisen, numerus fixus en andere selectieprocedures • Arbeidsmarktgegevens, waaronder de baankans en het gemiddelde startsalaris • Cijfers over instroom, uitvallers en afgestudeerden • En nog veel meer… Kijk ook op keuzegids.nl!

Doorloopjes 2 € 25,95
Doorloopjes 2

Lucelle Deneer Docent Teacher College Windesheim, ambassadeur Leraar 24 en De baan van het Leven Doorloopjes is de inspiratie die ik graag tot mijn beschikking had gehad toen ik zelf aan de lerarenopleiding begon. Als lerarenopleider kan ik nu met Doorloopjes studenten actief laten nadenken over hun ontwikkelingsvraagstuk en hun handelen in de onderwijspraktijk. Bovendien nodigt het uit tot netwerklezen en het voeren van discussies over hoe zij zich tot de genoemde onderzoekers en auteurs verhouden. Hannah Bijlsma Inspecteur po/vo, leraar, onderzoeker Dit boek presenteert tweeënvijftig nieuwe Doorloopjes waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat ze lessen effectief maken. Heerlijk overzichtelijk en direct toepasbaar in de praktijk. Na het lezen van dit boek is het duidelijk: leraren hebben het mooiste en veelzijdigste beroep dat er is. Paul Kirschner Emeritus hoogleraar Onderwijspsychologie aan de Open Universiteit Ik noem Doorloopjes het onderwijswetenschappelijk equivalent van grafische romans. Caviglioli en Sherrington leren de docent steeds in woord en beeld over het hoe, wat en waarom van onderwijskundig onderzoek, en hoe dit kan worden toegepast voor effectief, efficiënt en bevredigen onderwijs in de praktijk. Hilly Drok Docent Nederlands, trainer bij Toetsrevolutie Er zijn weinig boeken die de docentprofessionalisering zo doelgericht en tegelijk eenvoudig ondersteunen als Doorloopjes. Door het praktische karakter leent dit boek zich buitengewoon goed voor onderwijsverbetering, zowel op individueel niveau als in teamverband. Daarmee biedt dit boek volop handvatten om de kloof tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk te overbruggen.

Wat er werkelijk toe doet € 24,95
Wat er werkelijk toe doet

Bestuursadviseur René Weijers is gefascineerd door het ongrijpbare thema leiderschap. Het lijkt zo eenvoudig om ‘leider’ te zijn. De alledaagse praktijk is anders en dit boek laat zien dat leiderschap ontwikkeld kan worden door open te staan voor thema’s die ons leven kleur en zin geven. De auteur geeft in acht beschouwingen inzichten die er werkelijk toe doen voor leiders. Vanuit het perspectief van Taal, Filosofie, Wetenschap, Leiderschap, Geschiedenis, Verandering, Tijd en Leven komt de essentie van leiderschap op een originele manier in het vizier. Hij haalt aansprekende passages en citaten aan uit de literatuur en de krant en maakt een verbinding met zijn ervaring in de adviespraktijk. De wereld van het theater, (klein)kunst en muziek blijkt een artistieke bron voor de wereld van leiderschap en bestuur. Dit boek is een aanrader voor leiders die in tijden van crisis en transformatie voor grote opgaven staan en de waarde van inspiratie in hun persoonlijk leiderschap koesteren en willen verdiepen.